top of page
ludvig1.png

Ludvig Sande,  Korpsleder

Hilsen fra Korpsleder

Stavanger Røde Kors Hjelpekorps er mer enn bare beredskap.

I Hjelpekorpset får du nye relasjoner og venner for livet. Etter snart 40 år som aktivt medlem vet jeg alt om dette.

Hjelpekorpset er en stor støtteaktør opp mot redning og beredskap i Norge. I Norge er redningstjenesten tuftet på frivillighet og er ganske unik.

Hjelpekorpset har flere spesialgrupper som man kan være med i. Her er grupper for et hvert spesialområde. Medlemmer utdanner seg og mange medlemmer er med i en eller flere av disse spesialgruppene.

De trener jevnlig for å opprettholde god kunnskap når behovet melder seg. Av dette kan nevnes, bratt lende gruppe, elveredningsgruppe, vannredning, ambulanse, snøscooter, ATV, skredgruppe, aksjonsledelse, osv.

Flere medlemmer har etter de har begynt i Hjelpekorpset også endret yrkesvalg og satset på en karriere innenfor helse eller beredskap.

Medlemmer i Hjelpekorpset består av alle mulige individer fra alle mulige yrkesgrupper. Men alle har det samme ønske om å være med å gjøre en forskjell når alarmen går.

Da legges skrutrekker eller uniformen til sides og Røde Kors uniformen tas på for å hjelpe andre i nød.

Jeg har opp gjennom årene fått mange spørsmål om hvor mye jeg tjener på å være med på aksjoner. Flere blir forundret når jeg forteller at dette er frivillig og at vi ikke får betalt for å hjelpe andre i nød. Men vi får betalt på annet vis.

Det er ikke noe som kan måle seg med den følelsen å ha vært med på å redde liv. Enten som en del av redningsgruppa, eller være den som faktisk finner den savnede ute en vinternatt.

Hjelpekorpset fikk i 2021 startet opp en aktiv Røff gruppe. Her er det flere voksne medlemmer som bidrar for at de unge medlemmene skal ha en god og trygg aktivitet. Gruppa drives stort sett av unge medlemmer og ikke minst Røffere selv.

Bli medlem i Hjelpekorpset og opplev frivillighet med mening og mestring, og få venner for livet, velkommen skal du være.

Kanskje er det akkurat DU som en dag, gjør den store forskjellen en "vinternatt"

bottom of page