Vi har ukentlig møte på Røde Kors huset i Thiisabakken, hver tirsdag kl 1900. 

Vi følger skoleruten.

Akkurat nå er disse møtene satt på vent pga Covid-19 restriksjoner.

Aktive medlemmer holdes oppdatert på interne nettsider i sosiale medier.