top of page
sar-toppbilde1600x.jpg

Best på redning fra fjord til fjell

​Hvis en større ulykke, krise eller katastrofe inntreffer, kan Hjelpekorpset i sin helhet alarmeres, og på kort varsel rykke ut med personell, førstehjelpsutstyr og redningsmateriell.

Hjelpekorpsets beredskap strekker seg langt utover beredskapen i påskefjellet. Hvert år hjelper vi  mange mennesker som har gått seg bort eller skadet seg på tur.

Hjelpekorpset disponerer et variert utvalg av egne kjøretøyer, som mannskapsbiler, ambulanser, båter, snøskutere, ATV osv.

Ved ulike arrangementer som, sportsstevner, konserter, oppvisninger mm, kan Hjelpekorpset stille mannskap som er utdannet i førstehjelp. Mannskapet har med seg nødvendig førstehjelpsutstyr, samband og transportutstyr slik at de straks kan ta seg av folk som er blitt skadet.

Hjelpekorpset stiller med mannskap til vintervakter på fjellet om vinteren. Fjellredningstjeneste, sikring og ettersøkning utføres i alle fjellstrøk hele året. Andre oppdrag er transport av syke og skadde.

Hjelpekorpset har lagre med komplett førstehjelpsutstyr og annet egnet materiell for ettersøknings- og redningsoppdrag.

Hjelpekorpset har også egne lokaler til opplæring, daglig drift og sosiale aktiviteter, for at medlemmene skal være best mulig rustet mot de mange og vanskelige oppgavene de har i Den Norske Redningstjenesten.

Standard prosedyre ved søk og redning

Våre medlemmer blir gjerne kalt ut av politiet når noen blir savnet, ved ulykker, kriser og naturkatastrofer. Ved behov for bistand av helsemessige årsaker, som henteoppdrag med f.eks snøscooter, er det AMK-sentralene som rekvirerer assistanse.

Hjelpekorpsene i norge rykker ut på kort varsel med personell, førstehjelpsmateriell og redningsutstyr. Over 5000 frivillige i hjelpekorpset har gjennomgått trening og kurs i søk og redning, og er i daglig beredskap.


Hjelpekorpset samarbeider tett med alle aktørene i redningstjenesten, både de offentlige og andre frivillige redningsorganisasjoner.

bottom of page