Ledelsen i Hjelpekorpset

Ludvig Sande

Korpsleder

Knut Vormestrand

Operativ leder

Karina Soltvedt

Adm. leder

rådet i Hjelpekorpset

Fridtjof Voss

Varamedlem

Stine Nordvang

Rådsmedlem

fagstab

Bjørn Harald Lye

Vaktkoordinator

Ketil Thorsen

Transport leder

Depot leder

Tel: 
mail: depot@srkh.no

Gaute Larsen

Vann leder