Ledelsen i Hjelpekorpset

Ludvig Sande

Korpsleder

Knut Vormestrand

Operativ leder

Karina Soltvedt

Adm. leder

rådet i Hjelpekorpset

Fridtjof Voss

Varamedlem

Stine Nordvang

Rådsmedlem

fagstab

Bjørn Harald Lye

Vaktkoordinator

Ketil Thorsen

Transport leder

Gunvor V. Tangerås

Depot leder

Gaute Larsen

Vann leder